Odškodnenie

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE ODŠKODNENIA A NÁHRADY NÁKLADOV VO VNÚTROŠTÁTNEJ OSOBNEJ PREPRAVE PRI CESTE USKUTOČNENEJ VLAKOM IC a RR

Nároky na odškodnenie a na náhradu nákladov spojených s meškaním vlaku IC sa uplatňujú podľa podmienok stanovených Prepravným poriadkom Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pre IC vlaky. Údaje označené * sú povinné.

SUPERGARANCIA ZSSK nerieši dôvody meškania. Zaručuje cestujúcim, ktorí na svoju prepravu využijú vlaky InterCity (linka Bratislava – Košice) alebo regionálne rýchliky (linka Bratislava – Žilina), vrátenie cestovného pri meškaní v ich cieľovej stanici z akéhokoľvek dôvodu.

Našimi službami sme si istí a v prípade meškania konkrétnych 34 vlakov vám poskytneme odškodnenie až do 100 % ceny jednorazového cestovného v minimálnej sume 3 € na daný vlak a úsek zakúpeného prostredníctvom Zákazníckeho konta ZSSK v e-shope alebo mobilnej aplikácii.


Meno a priezvisko

Adresa

E-mail

Telefón

Číslo účtu v tvare IBAN

Číslo Zákazníckeho konta

Číslo registrácie

Vašej reklamácii sa budeme venovať v čo najkratšom čase. Prostriedky vám budú zaslané na účet uvedený v žiadosti.